Uit: Producten en diensten
Heuriskoo    Door: Moderator KA Gewijzigd op: 28-1-2010

Heuriskoo

Advies geven is mensenwerk. Met name als het gericht is op de persoonlijke situatie van de klant (advies op maat). Dit ontbreekt vaak op websites.

Vaak vindt men een overvloed aan informatie dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Met als gevolg dat men of direct uw organisatie contact (extra belasting van organisatie) of de vraag ergens anders stelt (verlies van klanten). De oplossing is Heuriskoo.

Door expert kennis on-line via Heuriskoo ter beschikking te stellen kunnen uw klanten adviezen krijgen, op maat en zonder tussenkomst van uw dure adviseurs / experts.

Bekend is dat het geven van advies een complex proces is. Heuriskoo bouwt voort op onze ervaring dat adviesprocessen vaak toch zeer goed zijn te modelleren, bijvoorbeeld in de vorm van beslisbomen. De paden uit een beslisboom kunnen worden omgezet in “als dan regels”. Binnen een advies op maat applicatie kan dan via een interactief vraag en antwoord spel het juiste pad aflopen. Een Heuriskoo applicatie vraagt de benodigde informatie (gegevens over de persoonlijke situatie), trekt de conclusies en geeft een op de situatie toegespitst (op maat) advies.

Heuriskoo is een krachtige, low-cost ontwikkel omgeving waarin regels en redeneerpatronen op eenvoudige wijze kunnen worden vastgelegd.

Dit maakt het mogelijk om toegesneden adviezen te geven aan consumenten of bedrijven onafhankelijk van de complexiteit van het domein of het toepassingsgebied.

De toepassingsmogelijkheden zijn legio, denk maar eens aan hypotheek of andere financiële adviezen en adviezen rondom gebruik of toepassing van producten of diensten Het is een kwestie van Heuriskoo met de juiste kennis vullen.

De weg naar een effectieve kennisorganisatie is niet een kwestie van een eenmalige actie. De precieze invulling verschilt van organisatie tot organisatie en is vooraf niet aan te geven. Het is een leerproces, ofwel een reis van waardecreatie. Knowledge Activators ontwikkelt in nauwe samenwerking met uw organisatie dan ook eerst kleine op zich zelf staande modules waarmee duidelijk de kracht naar voren komt van deze manier van kennisstructureren. Deze modules kunnen dan als add-on toegevoegd worden aan de huidige internetomgeving.

Hierdoor is een snellere implementatie mogelijk. Nadat de kracht van de modules duidelijk is geworden kan, indien gewenst, een architectuur ontwikkeld, voor het geheel en gericht op de toekomst.

Knowledge Activators heeft meerdere projecten met succes afgerond. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Bekijk ook de product website van Heuriskoo op www.heuriskoo.nl


  De dienstverlening van Knowledge Activators op het gebied van Heuriskoo omvat: advies, ontwikkeling van kennisinfrastructuur, procesontwikkeling en begeleiding bij de implementatie in de dagelijkse praktijk.