Uit: Producten en diensten
Kx - de kennismultipier    Door: Moderator KA Gewijzigd op: 28-1-2010

De "kennismultipier" Kx

Bottom-line resultaten verbeteren zonder grote investeringen? Hoe? Met behulp van de kennismultiplier Kx. Deze webgebaseerde kennisomgeving biedt uw medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk kennis en ervaringen uit te wisselen.

De uitdaging

De manier van omgaan met kennis en ervaring bepaalt in sterke mate, en steeds meer, de bottom-line resultaten van een organisatie. Onderzoek laat zien dat de benodigde kennis veelal binnen organisaties aanwezig is. De grote uitdaging is echter om die kennis op de juiste plaats en juiste tijd beschikbaar te hebben

De oplossing

Kx biedt hiervoor de oplossing. Het is een webgebaseerde kennisomgeving waarin groepen mensen met elkaar op een formele en informele manier kunnen samenwerken, onafhankelijk van tijd en/of plaats. Zo kan effectief en efficiënt kennis en ervaring worden gedeeld en nieuwe kennis / oplossingen worden ontwikkeld. Deze manier van werken verhoogt de productiviteit van de aanwezige kennis en ervaring binnen organisaties en samenwerkingsverbanden. Het resultaat is: verlaging van de kosten en vergroting van de omzet, ofwel verbetering van de bottom-line resultaten.

Wat is Kx?

Kx ondersteunt groepen mensen (communities) die georganiseerd zijn rondom een kennisgebied. Dergelijke kennisgroepen zijn er bijvoorbeeld rondom:

 • (i) een product,
 • (ii) een markt,
 • (iii) een afdeling,
 • of (iv) een bepaald project.

Met Kx creëert elke groep zijn eigen omgeving, een interactieve website, binnen het grote geheel. Hierin heeft elke groep zijn eigen structuur en eigen inhoud. Deze website ondersteunt de formele manier van samenwerken met elementen, zoals:

 • een kennisbank, een bak voor het gestructureerd opslaan van documenten
 • functionaliteit voor beschikbaar maken van nieuwsfeiten
 • ondersteuning van FAQ, het zoeken naar antwoorden van veel gestelde vragen.

Het interactieve, de informele manier van communicatie, wordt vormgegeven door de volledig geïntegreerde forumfunctionaliteit. Met

 • het starten van een discussie plus de mogelijkheid om daarop te reageren en
 • het reageren op formele kennisdocumenten, (hierdoor stijgt de waarde van het kennisdocument),

wordt de interactie concreet vormgegeven en wordt deze ook aangemoedigd.

Wat levert het op?

Met Kx kunnen organisaties sneller en effectiever gebruikmaken van de kennis en ervaring die in hun organisatie aanwezig is. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Samenwerking

De interactie maakt het mogelijk dat verschillende personen gebruik kunnen maken van elkaars kennis.

 • Beschikbaarheid van kennis en ervaring

De kennis blijft niet meer alleen in hoofden en het informele circuit.

 • Integratie van groepen / kennisgebieden

Individuen die lid zijn van meerdere groepen zorgen voor kruisbestuiving tussen de groepen.

 • Snellere ontwikkeling van kennis

De kennis is op ieder moment beschikbaar en toegankelijk zodat een efficiëntere samenwerking kan plaatsvinden.

 • Leren van elkaar (binnen groep)

De opgedane kennis en ervaringen worden makkelijk verspreid binnen de groep waardoor enerzijds het individu sneller kan leren en anderzijds de groep als geheel naar een hoger niveau gaat.

 • Leren over groepen heen

De ervaringen die opgedaan zijn binnen een groep zijn makkelijker overdraagbaar naar andere groepen.

Bovendien:

 • Eigen identiteit per kennisgroep

Door de mogelijkheid om een eigen homepage, structuur en inhoud te maken, wordt de identiteit van de verschillende groepen zichtbaar. Dit leidt tot groter “wij-gevoel” en kracht naar buiten.